Banner-top2 Banner-top3 Banner-top1

HỔ TRỢ

HOTLINE: 0947412107

 

NHẤP VÀO  LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ TẢI HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HIK CONNECT

https://drive.google.com/file/d/0B1_ea44jabw0UUdoMi10aWI1NFU/view?usp=sharing

 

NHẤP VÀO  LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ TẢI HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GUARDING VISION

https://drive.google.com/file/d/0B1_ea44jabw0UHMzMUFEN21Bd2c/view?usp=sharing

 

NHẤP VÀO  LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ TẢI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ivms-4210

https://drive.google.com/file/d/0B1_ea44jabw0Z3hHWmJSTnBEWkU/view?usp=sharing

 

NHẤP VÀO  LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ TẢI CHƯƠNG TRÌNH IVMS-4210(MỚI NHẤT)

https://drive.google.com/file/d/0B1_ea44jabw0b19kRGpVVXptVWM/view?usp=sharing

 

NHẤP VÀO  LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ TẢI CHƯƠNG TRÌNH TÌM ĐỊA CHỈ IP(MỚI NHẤT)

https://drive.google.com/file/d/0B1_ea44jabw0dFhEZHZua2ZmT00/view?usp=sharing

 

NHẤP VÀO  LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ TẢI CHƯƠNG TRÌNH CÀI ĐẶT TỔNG ĐÀI PANASONIC (FULL)

https://drive.google.com/file/d/0B1_ea44jabw0S3ZpOEJqZFZyX1k/view?usp=sharing

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TÊN MIỀN MIỄN PHÍ CAMERADDNS.NET

https://drive.google.com/file/d/1AuVNu5MPvfBeh3ieJf44XjrEI3qZKbAv/view?usp=sharing